7:00 am med Victora Säker – Pass 2

40st platser. Victoria Säker berättar om klädbetjänten 7:00 am – från idé till färdig produkt. Om formgivning som utgår från den feminina, bjuder in österländsk visdom och möter nordisk tradition. Föreläsare: Victoria Säker.

Vem ärver vad? med Stefan Wikman – Pass 2

15st platser. Vem ärver vad? Det du behöver veta för att fatta de viktigaste besluten kring arv, gåva och testamente. Föreläsare: Stefan Wikman (Nya begravningsbyrån och familjejuridik).

Future Cities (OBS endast digital) med Charlotta Glantzberg – Pass 2

30 platser. Hur ser våra städer ut i framtiden? Hur ska vi skapa levande städer för den växande befolkningen och göra de hållbara, trevliga, säkra, smarta, inkluderande, livliga skapade ur invånarnas perspektiv och behov? Välkommen till ett inspirerande pass om hur vi skapar framtid för nästa generation. Föreläsare: Charlotta Glantzberg (AFRY)