Future Cities (OBS endast digital) med Charlotta Glantzberg – Pass 1

30 platser. Hur ser våra städer ut i framtiden? Hur ska vi skapa levande städer för den växande befolkningen och göra de hållbara, trevliga, säkra, smarta, inkluderande, livliga skapade ur invånarnas perspektiv och behov? Välkommen till ett inspirerande pass om hur vi skapar framtid för nästa generation. Föreläsare: Charlotta Glantzberg (AFRY)